Υπηρεσίες

Έχουμε για εσάς τη "μηχανική" λύση για κάθε έργο ή μελέτη, που ταιριάζει στον προϋπολογισμό σας.


ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ