Τεχνικό Γραφείο

Χρήστος Πλατής & Συνεργάτες

Το Γραφείο

Το Τεχνικό Γραφείο "Χρήστος Πλατής και Συνεργάτες" ιδρύθηκε το 2005 από τον Διπλωματούχο Μηχανικό, MSc, Χρήστο Κ. Πλατή, εξειδικευμένο στη μελέτη, στον σχεδιασμό, στην αδειοδότηση και κατασκευή κτηριακών έργων, ο οποίος είναι πλαισιωμένος από μια ομάδα μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων, άρτια εκπαιδευμένων στον τομέα των μελετών – επιβλέψεων - μελετών εφαρμογής - αδειοδοτήσεων και κατασκευών. Από το 1998 έχει συμμετάσχει σε διάφορα σχήματα μηχανικών με αντικείμενο τη μελέτη και επίβλεψη κτηριακών έργων.

Οι δραστηριότητες του Τεχνικού Γραφείου δεν περιορίζονται στην Αττική όπου εδρεύει, αλλά σε όλη την Ελλάδα.

Υπηρεσίες

Στόχος του γραφείου μας είναι πάντα η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι Συνεργάτες

Συνεργαζόμαστε με τεχνικούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι για την κατάρτισή τους, την εμπειρία και την αξιοπιστία τους, ούτως ώστε να καλύπτεται οποιαδήποτε ανάγκη σας.

Επίσης συνεργαζόμαστε με προμηθευτές υλικών σε όλο το φάσμα των κτηριακών έργων, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε κατάλληλα και πιστοποιημένα υλικά για το εκάστοτε έργο.

Τα κτίρια που κατασκευάζουμε είναι σύγχρονα, υψηλής ενεργειακής κλάσης και πάνω από όλα ευχάριστα στη διαβίωση.